Transport, mark- & anläggningsarbete

Bred verksamhet

Kurt-Jerrys Åkeri AB är ett företag i Bohuslän med bred verksamhet inom markarbete och anläggningsarbete. Allt från mindre grävarbeten i trädgårdar till anläggningar av vägar och husgrunder.

Med vår lastväxlarbil, som är ansluten till Uddevalla LBC, utför vi diverse anläggningstransporter som exempelvis grus, maskiner med mera.

Vi samarbetar med Smålandsvillan och Hjältevadshus.


SmålandsVillan
Hjältevadshus

Lång branscherfarenhet

Inom företaget finns 35 års branscherfarenhet samt kranförarbevis, ADR och utbildning inom Arbete på väg. Kurt-Jerrys Åkeri AB är medlem i Maskinentreprenörerna (ME) och Sveriges Åkeriföretag samt anslutet till Uddevalla LBC.


ME
Sveriges Åkeriföretag
Udevalla LBC